Thomas Mann ili Philip K. Dick - eseji o stripu #27: Iščekivanje odsutnog

Brendon

Iščekivanje odsutnog

Strip Mirka Ilića Shakti nastao je u vreme postojanja strip grupe “Novi kvadrat”. Objavljivan je više puta po omladinskim časopisima, strip magazinima i u vidu samostalnog postera.

Shakti, legendarna mistična tabla inače tako ironičnog Mirka Ilića

Shakti se sastoji iz jedne table sa svega pet kvadrata-kaiševa. Kao i u svakom stripu i u ovom je bitno svojevrsno kretanje. Ono što odmah primećujemo je vožnja “kamerom” unazad, prostorno kretanje koje traje tokom čitavog stripa. Odvija se jednakom brzinom, nema ubrzanja u smenjivanju prizor-polja. Pored kretanja tačke posmatranja (njenog udaljavanja) prisutno je još jedno: lagano okretanje glave konja ka “objektivu kamere”, ka nama. U početnom prizoru vidimo detalj glave konja u čistom profilu. U poslednjem, petom prizor-polju pogled konja se susreće sa našim. Bez obzira na vožnju unazad, osećaj udaljavanja se pokazuje prividnim. Stvaranje prostorne distance je potrebno, s jedne strane da omogući sagledavanje najcelovitije slike stripa, a s druge strane da se odgađanjem poveća tenzija susreta dvaju pogleda.

Sav strip se sastoji iz jednog jedinog lika – konja donekle stilizovanog izgleda i vrlo jezgrovitog teksta koji nalikuje pesmi, ne samo zbog ritmičnosti svoje strukture. Ako pokušamo da otkrijemo glavnog junaka ili možda glavne junake, videćemo da nas neobični izgled konja kao i sam tekst upućuju ka zaključku da to nije običan konj, nije konj kao bilo koji drugi. Nešto označava. Oličenje je lepote i snage, što nam tekst u prvoj rečenici i saopštava.

Na koji način je Ilić dočarao snagu ovog jedinstvenog principa lepote i snage? Konj nije prikazan kao izrazito snažna i mišićava životinja. Naprotiv, vrlo je tananih udova. Po obličju tela pre podseća na košutu nego na veoma snažnog konja. Ilić je snagu sugerisao posredno, stilizacijskim oneobičavanjem grive i repa. Oni su ogromni. Lebde i kovitlaju se na vetru koji možemo da registrujemo još jedino po polegloj travi u završnom prizoru. Kovitlajuće kretanje grive i repa i okretanje glave konja u potpunosti relativizuju ukopanost njegovih nogu. Mirovanje je stoga više iščekivanje onoga odsutnog.

Da se vratim “otkrivanju glavnih junaka”, tačnije pitanju o čemu strip najviše govori, šta je njegova najvažnija tema. Glavni lik ovog stripa ipak, da ipak, nije konj. To nisu ni neobična griva i rep, nije trava, nije vetar, pa ni mrak koji ih okružuje. Mrak je pre način da se intenzivira doživljaj usamljenosti i izostanka onoga odsutnog. Glavni “junaci” su dva principa. Princip lepote i snage i princip koji je odsutan. Lepota i snaga su zbog nečega zastale i ostale ukopane u mestu. One same kao da su nedovoljne. Potrebno je nešto van njih što će se s njima prožeti i zajedno pokrenuti, što će ih uskovitlati kao vetar grivu.

Da li je Ilić “ucrtao rešenje” u eventualnom šestom prizoru kroz lik nekog seljaka koji je vešt jahanju ili, možda, nekog džokeja ili hajde recimo kauboja, nisam baš siguran da bi uspeo održati rastući intenzitet priče. Čak i da ga je sveo na prisustvo nagog čoveka, istorijski i opštim kontekstom dekonkretizovanog, postupak bi se opasno graničio sa bukvalnošću. Jedino što je Iliću “preostalo” za adekvatan kraj ovog stripa je da izostavi odgovor. Odsutno je dostiglo najveću sugestivnost upravo svojom mirnom odsutnošću, nepružanjem odgovora na pitanje šta je to što će pokrenuti zastalu lepotu i snagu.

I tako ovde imamo dva glavna “lika”: princip lepote i snage (koji je sam za sebe nedovoljan) i odsutni, uslovno rečeno pokretački princip (koji je takođe sebi nedovoljan). Oba su jednako sugestivna iako je drugi tek indirektno nagovešten kretanjem nečega u prvom, principu. U stvari, ako hoćemo da budemo još više dosledni, “glavni junak” ovog stripa je iščekivanje susreta. Tek susret će označiti početak istinskog kretanja.

Ovakav postupak “čitanja” bavi se transponovanjem vizuelnog aspekta stripa u značenjski. Zapravo, značenjski nivo se nikada ne iscrpljuje tekstualnim slojem stripa. Pošto čitanje ovog medija svakako nije samo čitanje štampanog teksta u oblačićima, može se govoriti pre svega o integralnom čitanju u kome je udeo vizuelnog i neverbalnog od suštinskog značaja.

Strip Shakti poseduje univerzalnu asocijativnost. Upravo zato davanje odgovora na pitanje o mogućim konkretizacijama ovih dvaju principa, njihovom svođenju na neke životne situacije bilo bi ništa drugo do banalno “učitavanje” konkretnijih sadržaja u ovaj strip, što pre treba prepustiti osobno nekom dokonom čitaocu.

Ima nešto u tami oka svakog bića što nas vuče da se zagledamo u dubinu, tražeći odraz svetlosti


(Tekst je izašao pod naslovom “Strip Shakti Mirka Ilića” u “Spunk novostima” br. 1, Novi Sad, jula 1984)


#26: ‘Third Generation’ and Beyond - 2 | #28: Tao of Libido – jedno od mogućih tumačenja

Najnovije

Vijesti

Magazin

Recenzije

Aukcije

Forum

Najčitanije

Vijesti

Magazin

Recenzije

 • Kad grad umire
  Kod: NN LIB 65c/66
  Ocjena: 94%
  Vrijeme: 7.5.2021. 16:48:00
  Autor: Jerry Krause
  Broj komentara: 3
  Broj pogleda: 2160
 • Osveta
  Kod: NN LIB 67a, b
  Ocjena: 96%
  Vrijeme: 9.5.2021. 18:55:00
  Autor: Jerry Krause
  Broj komentara: 2
  Broj pogleda: 2141
 • Uz rijeku
  Kod: ZG MX 40
  Ocjena: 62%
  Vrijeme: 15.6.2021. 1:33:00
  Autor: igor 12
  Broj komentara: 9
  Broj pogleda: 2005
 • Očeva sablja
  Kod: KM ZS 236
  Ocjena: 85%
  Vrijeme: 7.6.2021. 1:45:00
  Autor: Hercule Poirot
  Broj komentara: 10
  Broj pogleda: 1739
 • Markov dvojnik
  Kod: KM ZS 228
  Ocjena: 79%
  Vrijeme: 5.5.2021. 19:06:00
  Autor: Hercule Poirot
  Broj komentara: 9
  Broj pogleda: 1724

Aukcije

Forum