Vatra s neba

Komandant Mark

Još jedan sjajan strip iz domaće forumske radinosti!

Vatra s neba